top of page

Om oss

Lars H 2020-07-29 kl. 10.33.20.png
Lars Hedman
Affärscoach, facilitator

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lars många års erfarenheter i ledande befattningar inom affärslivet och entreprenör har hjälpt honom att på ett enkelt sätt förmedla användbara insikter och konkreta tips hur människor kan göra för att gå från ord till handling. Lars använder LEAN affärsutvecklingsmetodik och NLP coaching för att stötta Dig att bli tydlig med vad Du verkligen vill och vägen dit. Att skapa motivation, fokus framåt och handlingskraft att få rätt saker att hända i rätt ordning är kärnan i Lars affärsrådgivning och coaching. 

 

En viktig del är att belysa olika perspektiv för att på ett strukturerat och kreativt sätt hitta lösningar på Dina utmaningar. Här använder Lars en strukturerad aktivitetsmetod för entreprenörskap för att utveckla Din affärsidé och affärsmodell. Resultatet är att Du lär dig formulera de strategiska och praktiska målen, från utvärdering av affärsmöjligheten till färdigställande av affärsplan och den ekonomiska prognosen att genomföra Din affärsidé.

 

Före, under och efter rådgivningsmötena använder Du ett handlingsbaserat on-line program som stöd att själv finna svaren, driva projektet självständigt och slutföra varje steg i Din affärsplan. 

mw sv bild
Mathias Wassén
Affärsrådgivare, facilitator

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mathias huvudsakliga arbete är rådgivare och facilitator i ämnena entreprenörskap, affärsutveckling och ökad kompetens kring hur människor arbetar tillsammans med hjälp av moderna verktyg (IT) och metodiker.

Som affärsrådgivare och facilitator hjälper Mathias entreprenörer som vill utveckla sina företag med att bli tydliga med vad man verkligen vill och vägen dit. Att skapa motivation, fokus framåt och handlingskraft att få rätt saker att hända i rätt ordning är kärnan i Mathias arbetsmetodik. En viktig del är att belysa olika perspektiv för att på ett strukturerat och kreativt sätt hitta lösningar på klientens utmaningar.

När Mathias jobbar med en klient eller en grupp utgår han från beprövad och vetenskaplig affärs-utvecklingsteori och metodik,  ”lean affärsutvecklingsmetodik” där klienten får lära sig hur man praktiskt arbetar agilt med att utveckla affärsidéer, affärsmodeller och ekonomiska planer. Målet är att tillsammans hitta rätt affärsstrategi, att skapa en genomtänkt och realistisk handlingsplan samt att klienten självständigt skall kunna leda sin verksamhet.

Mathias har jobbat som entreprenör sedan tidigt 2000 tal, framför allt med att hjälpa internationella IT bolag med etablering på den svenska marknaden.

 

janet_edited.jpg
Jeanette Smårs
Affärsutvecklare

 

 

 

 

 

 

 

 

Den röda tråden i Jeanettes uppdrag är aktivt och medveten förbättring av ledarskap och organisationer till ökade resultat. Jeanettes passion är att utveckla ledare, medarbetare och organisationer med utgångspunkt i den aktuella verksamhetens uppdrag.

 

Jeanette har lång erfarenhet av försäljning och beteende hos oss medmänniskor. Agerat ledare under många år med personalansvar och lyckats få medarbetare att nå de uppsatta målen, med både deras driv och glädje.

Jeanette har verkat i internationella sammanhang och van att arbeta gentemot diversifierade målgrupper.

 

Kunskaper från olika funktioner, ledarskap, försäljning, produktutveckling, marknad och inköp. Detta har gett henne insikten om hur olika delar i en verksamhet kan samspela.

 

Jeanettes uppdragsgivare säger att hon faciliterar samarbete, ökar driv, engagemang och bygger både på medarbetares och på organisationens styrkor för att öka prestation. Med stark kommersiell förståelse och helhetssyn hjälper hon till att driva framåt.

 

Grunden i arbetet är att  ta fram tydliga strategier och lyfta styrkorna. Se behovet och omfördela resurser för att få högre effektivitet och med det högre resultat.

 

Ägardirektiv till styrelsearbete vidare till VD direktiv och hela vägen ut i organisationen.

Att se behovet av kompetenser som behövs och hur arbetet i hela kedjan kan bli enklare och tydligare för att nå målen.

 

 

 

 

 

 

 

Anders arbetar med att utveckla verksamheter genom medarbetare och ledare.

Ambitionen är att diskutera och reflektera tillsammans runt viktiga frågeställningar som kan bidra till att utveckla verksamheter för att nå sin potential.

Anders tillämpar ett coachande förhållningssätt och skapar engagemang runt för kunden viktiga frågeställningar.

Vid många tillfällen har Anders varit skillnaden som har bidragit till att göra skillnad och därmed skapat ökad lönsamhet för kunden.

 

Anders har tidigare arbetat med att coacha många medarbetare inom Axfood.

Vidare har Anders bidragit till att utveckla försäljning inom ICA och COOP med olika kampanj- och säljlösningar.

Anders har ett förflutet som ansvarig för specialanalyser och försäljningsutveckling från AC Nielsen.

 

Anders är Civilekonom och har en MBA i varumärkesarbete från Stockholms Universitet. Anders är utbildad spacemanager.

 

Idag är Anders egenföretagare i företaget Kundskap Handel Sverige AB.

Anders Skogsmo
Affärscoach
D5DDA337-448D-40DC-AC9A-20CD8A99CB32_1_1
bottom of page