top of page

Utveckla gårdsförsäljning  och ditt lokala livsmedelsföretag

Stockholm.png
Kompetensutvecklingsprogram för dig som driver gårdsbutik eller tillverkar livsmedel på landsbygden i Stockholms län

Har du en verksamhet som hanterar livsmedel i någon form som du säljer direkt eller indirekt till konsument?

 - Vill du upptäcka och utnyttja dina oupptäckta resurser, din potential och förmåga?
- Behöver du inspiration, struktur och hitta nya kontaktvägar?
- Utveckla din befintliga verksamhet eller hitta en ny inriktning?
- Utveckla din entreprenöriella förmåga?

Länsstyrelsen har beslutat om ett kompetensutvecklingsstöd inom landsbygdsutveckling för aktörer som verkar inom lokal livsmedelsproduktion och gårdsförsäljning i Stockholms län , finansierat av Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling..

Programmet syftar till att skapa en hållbar tillväxt för deltagande aktörer.

Totalt kommer fyra utbildningsprogram genomföras under 2022-2024.

Varje program sträcker sig över 12 veckor med 6 träffar a 3,5 timmar. Vi kommer utöver utbildningsträffarna att göra studiebesök och ha inspirationsföreläsningar. Mellan varje session så erbjuds individuell coaching för att fokusera på hur just din verksamhet kan utvecklas.

Träffarna sker fysiskt vilket viktigt för kreativitet, dynamik och nätverksbyggande.

Den första utbildningsomgångarna är nu genomförda i Norrtälje och Nynäshamn. Nya programstarter sker hösten 2023 med start i början av september. Den är nu öppen för ansökan. Plats och tider kommer att meddelas senare.  

 

Boka din plats redan nu!                

bottom of page