top of page

Rådgivning komersiell service landsbygd

Stockholm.png
Rådgivning till kommersiell service på landsbygden

Qpeople är upphandlade av Länsstyrelsen Stockholm för att genomföra följande projekt:

Behöver du hjälp med att utveckla din livsmedelsbutik, drivmedelsstation eller ombudsverksamhet på landsbygden? Då kan du få subventionerad rådgivning för att utveckla ditt företag. Rådgivningen riktar sig till ägare och anställda i företag som arbetar med lokal service på landsbygden, öar och orter med färre än 3 000 invånare i Stockholms län.

Du kan få enskild rådgivning inom följande områden:

  • Inköp och distribution

  • Varuexponering

  • Marknadsutveckling och diversifiering

  • Företagsekonomiska analyser

Rådgivningen kommer att anpassas och fokusera på det som du vill ha hjälp med. Det finns möjlighet att välja heldagsrådgivning eller halvdagsrådgivning.

Projektet avslutat 
bottom of page