top of page

Starta eget Stockholm

Här får du tillgång till affärsrådgivning, on-linekurser och digitala affärsplaneringsverktyg. Vi hjälper dig att snabbt komma igång med att utforska, utvärdera och utveckla din affärsidé så att du kan förverkliga entreprenörsdrömmen och fokusera på det du är bäst på.

Florist1-1-Svenska.png
Från idé till eget företag

Genom våra tjänster kan livet bli enklare för dig som vill starta och utveckla ett företag.  Målet är att vi tillsammans skall hitta rätt affärsstrategi och en realistisk handlingsplan så att du självständigt kan gå vidare med ett hållbart och livskraftigt företag. 

Exempel på innehåll i våra workshops:

 

Workshop 1. Vem är du, vad vill du göra/starta och vilket värde kan det skapa för andra.     

Här börjar vi med att ställa frågor för att få förståelse om ditt nuläge, affärsmål, utmaningar, resurser och nuvarande aktiviteter. Därefter bestämmer vi gemensamt om du vill ta nästa steg. 

Workshop 2Vilka tillgängliga resurser har du 

Här hjälper vi dig ta fram dina motivationsfaktorer, den värdegrund du skall agera utifrån samt din vision som egenföretagare. Därefter hjälper vi dig att identifiera vilka tillgängliga resurser du har som kan användas för att vidareutveckla din affärsidé. Därefter bestämmer vi gemensamt om du vill ta nästa steg 

 

Workshop 3. Ringa in din affärsidé  

Här hjälper vi dig att utforska vad som gör dig och din affärsidé unik samt identifiera och ringa in det kundproblem som du kan lösa. Därefter föreslår vi olika metoder och aktiviteter så att du kan ta reda på ifall målgruppen finner din problemlösning och nya möjlighet önskvärd, funktionell och ekonomiskt hållbar. Därefter bestämmer vi gemensamt om du vill ta nästa steg 

 

Workshop 4. Bygg din affärsmodell 

Medan affärsidén talar om vad verksamheten skall göra talar affärsmodellen om hur det skall gå till. Här hjälper vi dig vidare så att du konkret kan beskriva hur du tänkt att producera, marknadsföra, leverera och ta betalt för din affärsidé. Därefter bestämmer vi gemensamt om du vill ta nästa steg 

Workshop 5. Definiera mål, uppgifter och ekonomisk prognos 

Här hjälper vi dig att utveckla en projektplan och ekonomisk prognos. Vilken kompetens och kapacitet behövs kompletteras för att gå vidare, vilka produkt- och/eller tjänster behöver utvecklas och vilka marknads- och försäljningsmål skall du sätta. Slutligen definieras de finansiella målen och aktiviteter som kan kopplas till intäkter och kostnader för att se om du har en ekonomisk hållbar affärsplan. 

Samtliga workshops kan genomföra i grupp eller individuellt.

bottom of page